UV-filter

Detta miljövänliga alternativ används, med stor succé, allt mer i Sverige.

Ett UV-filter är ett utmärkt komplement till exempelvis traditionellt klor eller en saltklorinator. När vattnet passerar UV-filtrets strålning, elimineras effektivt alger och mikroorganismer.

Klorhalten kan kraftigt reduceras, men UV-filtret är att se som ett komplement till annan rening. Man är alltså beroende av att kombinera UV med annan desinficering. Detta för att ta död på kvarvarande alger e.t.c. som sitter på poolens botten samt väggar och således inte passerar genom filtret. UV-filtret bestrålar vattnet som passerar genom röret och eliminerar effektivt bakterier, mikroorganismer, alger och virus. Vi får allt flera mikroorganismer som är resistenta mot klor, dessa dödas när de passerar UV-C ljuset.

UV-filtret minskar mängden bundet klor i vattnet, vilket reducerar klorlukt. Detta vill även ge en positiv effekt på poolens pH-värde, då det ger ett mer stabilt pH-värde.

Optimalt kombineras UV-filtret med någon typ av autodosering, d.v.s. system som känner av klorhalten och doserar klor i lämplig mängd, vid behov. Våra mest sålda modeller med autodosering är Pahlén Mini-Master (flytande klor) samt Zodiac saltklorinering (klorering med hjälp av poolvattnets salthalt).

» Läs mer om Minimaster

» Läs mer om Saltklorinator

Autodoseringen passar på att en låg och jämn klornivå bibehålls.

Man kan även få nytta av UV-filtret vid traditionell/manuell klorering. Det skall dock nämnas att det är svårt att manuellt hålla en låg och jämn tillförsel av klor och fördelen med UV då mer begränsas till att man försenar effekten av missad/glömd klorering.

Vi kan erbjuda två olika modeller UV-filter

Modellen i rostfritt, RF, fungerar bra i kombination med traditionellt klorerat vatten.
Den andra modellen, SW, används vid saltklorinering eller vid risk för aggressivt vatten.

Pris

Tänk på att en salt poolmiljö ställer speciella krav till material. Välj därför våra UV-filter som är utvecklade för just detta, om ni kombinerar UV-rening med saltklorinator.

UV-lampans livstid är normalt upp till 8-10.000 timmar och kan enkelt bytas ut när det är dags.

Vi rekommenderar att UV-filtret parallellkopplas på samma timer som poolens cirkulationspump.