MagnaPool

MagnaPool-systemet från franska Zodiac är ett välbeprövat och patenterat magnesiumbaserat vattenreningssystem bestående av tre delar; MagnaPool Hydroxinator iQ, MagnaPool Minerals samt Crystal Clear. MagnaPool skapar på ett miljövänligt sätt ett mjukt, skonsamt och kristallklart poolvatten med stabil pH-balans.

Hydroxinator iQ

MagnaPool-systemet skapar ett mjukt, skonsamt och kristallklart poolvatten. En stor fördel är att poolvattnet ger minskad irritation för hud och ögon.

MagnaPool Hydroxinator iQ förädlar MagnaPool Minerals och tillverkar automatiskt fritt klor. Hydroxinatorn är lätt att installera och underhålla.

OBS! För att produkten ska fungera tillfredsställande
och materialgarantin gälla krävs det att MagnaPool Minerals alltid används.

 Använd inte hydroxinatorn om du har rostfria pooldetaljer eller bronspumpar utan 
använd endast detaljer av plast eller titan. Tänk också på att löpande kontrollera pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten.

MagnaPool-systemet består av tre delar; MagnaPool
Hydroxinator iQ, MagnaPool MInerals samt Crystal Clear.

Priser

Mineraler till MagnaPool. Mineralerna tillsätts i poolvattnet och förädlas genom MagnaPool Hydroxinator iQ till fritt klor. Detta ger dig rent vatten på ett miljövänligt sätt och poolvatten skonsamt för hud och ögon.

MagnaPool Minerals används och återvinns kontinuerligt i processen. Nya mineraler behöver endast tillsättas när man tappar ut poolvatten.
Det krävs 5 kg MagnaPool Minerals per m3 för att uppnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration, då MagnaPool Minerals i sig självt innehåller en del vatten.

Till en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behövs det alltså 225 kg MagnaPool Minerals.

Crystal Clear filtermedium består av nyproducerat, krossat rent glas som bidrar till att skapa ett kristallklart poolvatten. Crystal Clear finns i två storlekar, fin- och grovkornig och kan användas istället för sand i sandfiltret. Det krävs 10% mindre Crystal Clear som filtermedium i sandfiltret jämfört med om sand används. Livslängden för Crystal Clear är dessutom hela tre gånger längre.

Det krävs 10% mindre Crystal Clear som filtermedium i sandfiltret jämfört med om sand används. Livslängden för Crystal Clear är dessutom hela tre gånger längre, uppåt cirka 12 år. Crystal Clear uppfyller EN 16713-1 standarden. För optimal filtrering rekommenderas att sandfiltertanken fylls med en tredjedel Crystal Clear 1,0/3,0 mm i botten. Resterande två tredjedelar fylls med Crystal Clear 0,7/1,3 mm.

Generellt om saltklorinering.

Vår svenska sommar kan vara nyckfull. Med detta följer, naturligt nog, utmaningar för poolens kemi, då poolens klorbehov varierar stort.

Om man som poolägare upplever en värmebölja med 30° i skuggan och många badtimmar, så behövs det dagligen tillföras relativt stora mängder klor. Solens strålar och många badtimmar ”äter” klor. Om det veckan efter regnar och är 15° i luften blir det ofta mindre eller inget badande. Poolen kanske även varit täckt hela tiden. Helt plötsligt blir poolens klorbehov bara marginellt, jämfört med veckan innan. Har man då glömt att skruva ner produktionen på saltklorinatorn, kan man få skyhöga klornivåer.

Detta är naturligt nog inte bra att bada i samtidigt som det kan ge dyra skador på liner, poolskydd, reningsverk och tillbehör. Skador, vilka ofta inte täcks av garanti. Har man i stället tillfört för lite klor, kan man överraskas av en alggrön pool nästa gång poolskyddet avlägsnas. Detta går förvisso att åtgärda relativt enkelt, men det tar några dagar. Nettopool har därför valt att endast marknadsföra saltklorinatorer med autodosering. Autodoseringen läser kontinuerligt av klorhalt samt pH-värde och justerar dessa till den nivå som är kalibrerad/förinställd. Om man dessutom kombinerar saltklorinatorn med ett UV-filter, kan man reducera klorhalten i poolen med upp till 80%. Allt till fördel för badande såväl som poolens detaljer.

Viktigt att känna till.

Allt i och runt poolen som kan rosta (även s k rostfritt, skruvar på trall och utemöbler etc) kan och kommer sannolikt att påverkas, om man uppgraderar till saltklorering. Inne i poolen bör man därför, så långt det går, undgå detaljer i rostfritt.
Garanti på vissa produkter kan påverkas om de används i en saltmiljö. Kontrollera därför alltid med respektive leverantör om produkten är lämpad i kombination med saltklorinator.

Om man tidigare använt klorpuckar eller klorgranulat med cyanur i poolen, kan det bli nödvändigt att helt eller delvis byta ut vattenvolymen, för att saltklorineringen skall fungera optimalt. Kontrollera därför cyanur-nivån innan ev beställning.
Även viktigt att poolvattnets Alkanitet samt hårdhet är i balans, för att saltklorineringsprocessen skall fungera optimalt.
Normalt fungerar kommunalt vatten bra. I vissa har vi upplevt att lokalt brunnsvatten haft för dålig kvalitet för att elektroder/givare skall fungera optimalt.
Vi rekommenderar att man köper till kemikalier samt en PoolLab 1.0 för att kunna läsa av tillförlitliga värden vid kalibrering.