Reningsverk

Reningsverket är poolens hjärta, som cirkulerar samt renar vattnet.

Man bör dimensionera reningsverket så att poolvolymen kan omsättas tre till fem gånger per dygn, beroende av hur hårt belastad poolen är av antal badtimmar samt annan påverkan (ex löv, pollen).

Pumpen skall helst placeras lägre än vattenytans nivå. Om detta inte är möjligt bör man komplettera med en backventil.

Vi har medvetet valt pumpmodeller med en generellt låg ljudnivå. Dock kan suset från pumpen upplevas störande, inte minst om nätterna, när det är helt tyst i övrigt och kanske dessutom öppna fönster in till sovrum.
Om man önskar undgå surr från pumpen, finns det fler bra alternativ.

  • Förse pumpen/reningsverket med en timer. Notera att man då måste överdimensionera reningsverket så att detta hinner med att cirkulera poolvolymen tre till fem gånger på ett färre antal timmar per dygn.
  • Välja en pumpmodell med frekvensstyrning/fler hastigheter. Pumpen kan då ner i ”lågvarv” under önskad period på dygnet, vilket ger en lägre ljudnivå och även lägre energiförbruk.

Våra filter levereras med en 6-vägs ventil och har en bottenplugg vilken ger möjlighet att tömma filtret för vatten, när man vinterförbereder.

Sand är det vanligaste filtreringsalternativet, men filterglas har allt mer börjat anammas av marknaden. Filterglas är något dyrare, men det behövs färre och kortare backspolningar vilket är en fördel då det blir allt vanligare med bevattningsförbud. Glaset har dessutom en betydligt längre livslängd, innan byte är nödvändigt.

Tänk på:
-att teknikutrymmet bör förses med en golvbrunn samt att pumpens luftintag inte får placeras för nära väggar eller andra hinder.
-att det är vanligt att cirkulationspumpens fläktaxel kan fastna (pga kalkavlagring) när pumpen stått still över längre perioder, ex vinterstängning. Kontrollera därför alltid att fläkten rör sig obehindrat innan våruppstart.

 

Standardpumpval till våra Thermopoolpaket är Astral Victoria Plus Silent

En av de mest tystgående, luftkylda, modellerna på marknaden. Har identiska inbyggnadsmått med tidigare modeller i Victoria- samt Sprint-serien. Robust konstruktion med pumphus av glasfiberarmerad polypropylen och stort förfilter.
Kan med fördel användas till pool med saltklorinering (max 1% salthalt). IP55 klassad. Fast installation.

Pumpen har 2” anslutning/innergänga för unionskoppling, och levereras dessutom med två styck limanslutningar (50, 63 alternativt 75mm, beroende av modell).

Levereras standard som 380V/3fas och utan kabel (230V som beställningsvara).

Standardval till OPAL-serien är Speck Magic med filtertunna PA