Zabra poolskydd

På några få sekunder är poolen klar för ett härligt dopp.

Zabra

Poolskyddet som ger skydd sommar som vinter.

Utvecklat och producerat i Sverige och för tuffa skandinaviska förhållanden. På några få sekunder är poolen klar för ett härligt dopp.
När du, familjen och dina vänner vill använda poolen skjuts Poolskydd Zabra snabbt ihop som ett dragspel. Löv och skräp följer med täckningen utan att hamna i vattnet.

Poolskydd Zabra är låsbart vilket innebär att du enligt Boverkets regler inte behöver staket med låsbar grind eller annan typ av poolskydd. Duken är tillräckligt kraftig för att bära både vuxen, barn eller husdjur. 

Taket levereras med välvda bågar, kullagrade vagnar samt vikplattor vilka gör det enkelt att öppna och stänga tillgången till poolen. Hjulen rullar på skenor som monteras parallellt längs med poolkanten.

Poolskydd Zabra levereras som monteringssats. Detta ger en god ekonomi och låga transportkostnader. Det följer med en utförlig manual och monteringen utförs enkelt av ”den vanligt händige”.

Om så önskas kan Zabra även levereras med färdig monterad duk (endast skenorna behöver monteras till underlaget). 

Kontakta vår kundtjänst för offert.

Att tänka på
Färg

Som standard levereras Poolskydd Zabra i sex olika färger samt som armerad/transparent. Allt efter smak och önskemål.

Även andra färger kan levereras mot ett pristillägg.

Skillnaden när det gäller färgernas värmeupptagningsförmåga är endast marginell. Damm och pollen blir mer synligt på de mörkaste och ljusaste färgerna, medan silver och grå (eg. grå/beige) är mer förlåtande.

Transparent duk är ett trevligt alternativ om man önskar att få njuta av poolbelysningen även när poolen är täckt.
Man får även gratis solvärme tillförd under soliga dagar. Notera att poolskyddets bågar då naturligt nog blir synliga.
Det skall också nämnas att den transparenta duken har en något kortare livstid jämfört med de färgade dukarna, vilka har ett bättre UV skydd.

Placering av skenorna

Poolskydd Zabra kan monteras på eller vid sidan om sargen. Det kan också försänkas ner i underlaget.

Skenorna/rälsprofilen är 45mm höga. Om de placeras direkt intill sargkant eller försänks ner och placeras direkt på reglarna, så blir detta en än mer estetiskt och praktiskt tilltalande lösning. Inte minst, en tacksam lösning för att undgå ömma fötter och tår.

Poolskydd Zabra är utvecklat och konstruerat för att tåla stora snömängder. Zabras skjutbara bågar klarar tyngder på 110-140kg/m² (beroende av poolskyddets bredd).

Förutsättningen för att garantin skall gälla är dock att skenorna är ordentligt förankrade och inte kan lossna från underlaget.

Vid markplattor, träreglar/trall eller om man känner sig osäker, rekommenderar vi att man kompletterar med Zabras vintersäkring (tillbehör).

Lösa tvärstag som placeras mellan skenorna alternativt extra förstärkt poolbåge ger den extra stadga som löpskenorna behöver om de inte kan säkras på annat sätt.

Tvärstag för skenor.
Monteras vid vinterförberedelser.

Poolskyddets höjd

Zabra är ett förhållandevis lågt poolskydd och stjäl inte stort av utsikten.

Poolskyddets höjd varierar, naturligt nog, beroende av dess bredd. Det går att simma och befinna sig under poolskyddet om man inte har tillvalet tvärstag för båge, men man får räkna med en hel del kondensdropp från innertaket.


Några exempel på höjd:

Bredd 4m,      höjd båge ca 45cm
Bredd 5m,      höjd båge ca 50cm
Bredd 5,5m,   höjd båge ca 55cm
Bredd 6m,      höjd båge ca 60cm

Lås

Låsbart vilket innebär att Boverket inte kräver staket runt poolområdet. 

Utanpåliggande trappa

Utanpåliggande trappa kan med fördel kombineras med Poolskydd Zabra. Tänk på att poolskyddets yttermått blir påverkade.

Stege

Alternativt måste stegen avlägsnas helt när poolen skall täckas. Stege med vikfäste kan ofta kombineras med Zabra, förutsatt att den placeras på långsidan. Kontakta vår kundtjänst för tips och råd.

En annan lösning är att byta ut stegen mot en invändig trappa. Dessa kan ofta enkelt eftermonteras och ger dessutom en härlig sittplats i poolen.

Sargsten

Estetiskt mest tilltalande att placera skenorna utanför sargstenarna. Detta påverkar dock poolskyddets bredd samt längd och därmed även prisbilden. Viktigt att välja riktig poolskyddssläde, beroende av om sargen sticker upp ovanför däck eller om man önskar nerfälld skena. Kontakta vår kundtjänst för tips och råd.

Utrymmesbehov

Poolskydd Zabra skjuts enkelt ihop till en bråkdel av dess ”utsträckta” storlek, i poolens ena kortsida.

Som exempel kan nämnas att ett 6 meter långt Zabra upptar ca 1 m utrymme när det parkeras och ett 10 meters Zabra ca 1.4m.

Extra skenor

Det är en fördel att kunna skjuta bort poolskyddet en bit från poolen. Både för att kunna täcka av hela poolytan men även för att kunna ha möjligheten att gå runt hela poolen, när det skall bottensugas o l.

Extra skenor kan köpas till i önskad längd. Be om offert.


Isolering

Poolskydd Zabra ger som standard en viss isolering. Som tillval finns extra isolerad duk (se prislista), med ett U-värde på 2.2. Ett mycket bra alternativ för den som önskar att betydligt förlänga sin poolsäsong men med en bibehållen energiekonomi.

Motordrift

För den bekväme och för de största/bredaste modellerna av Poolskydd Zabra kan motordrift (tillbehör, se prislista) vara ett alternativ.

Storlekar

Runda, ovala, åttaformade och friformpooler. Poolskydd Zabra kan användas i de flesta situationer. Tänk på att poolskyddets löpskenor placeras parallellt utanför poolens ytterpunkter. Ett Zabra till en liten njurformad pool kan m a o bli en relativt stor lösning.

Beställning och leverans

Poolskydd Zabra produceras speciellt och unikt för din pool. Specifikationerna kan därmed inte ändras efter bekräftad beställning. Poolskyddet kan inte heller avbeställas, returneras eller bytas.

Poolskydd Zabra direktlevereras från fabrik. Allt för att undgå extra transport och kostnader.

Poolskyddet lossas av kund, för hand eller med truck, från lastbilen. 

Pris

Listan under visar prisexempel för Poolskydd Zabra. Längd avser poolskyddets innermått, bredd avser avståndet meddan skenornas innermått (tänk på att lägga till för ev. sarg etc). 

Kontakta oss för offert 0325 491500 eller mail info@nettopool.se

Extra skena, lpm                                                                    470 kr
Förmontering av tak- och gavelduk, per m²                      200 kr
Isolerad takduk, u-värde 2.2, per m²                                   230 kr
Vinterförstärkning, skena                                                  1 460 kr
Vinterförstärkning, båge                                                    1 780 kr
Motordrift (obs, tar extra utrymme)                               21 300 kr
Stegflik, kortsida                                                                 2 600 kr
Extra låsanordning                                                              1 300 kr