Äntligen är våren här!  Dags att göra poolen klar för säsongen. För utskriftsvänlig version, klicka på knappen över.

 1. Lyft bort vintertäckningen.
 2. Håva bort skräp och löv från poolen.
 3. Koppla slangar till skimmer/inlopp, pump/sandfilter samt poolvärmepump/värmeväxlare.
 4. Stäng ev. dränerings/avtappningsventiler på pump och sandfilter.
 5. Öppna ev. kulventiler.
 6. Fyll upp poolen med vatten upp till mitten av skimmeröppningen.
 7. Ta ut ev. vinterplugg i inlopp/skimmer. Rengör samt placera skimmerkorg och fäst skimmerlucka.
 8. Kontrollera att det finns vatten i cirkulationspumpen, starta cirkulationen i läge ”Backwash”, låt systemet suga ur luft samt spola ut smutsigt vatten (se siktglas), avsluta med en rensning ”Rinse” i 10-20 sekunder.

  OBS! Stanna alltid pumpen innan handtagets position ändras.

 9. Om pumpen ger ljud från sig, men inte startar cirkulera vattnet, kontrollera om pumpaxeln ev kalkats igen. Bryt strömmen till pumpen, lossa fläktkåpan, använd en skruvmejsel för att ge fläktnavet en liten ”push” medsols. Montera kåpan, samt prova på nytt (det kan då vara en ”förkalkning” runt drivaxeln).
 10. Rengör botten med poolrobot/bottensug.
 11. Kontrollera alkaniteten. Vid behov, justera värdet så att det hamnar mellan 80-120ppm (OBS! Det kan ta en period innan värdet satt sig. Följ instruktion på kemikalieförpackningen.)
 12. Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7,0 – 7,4. Följ instruktion på kemikalieförpackning.
 13. Nu kan uppvärmning startas upp.
 14. Följ instruktioner på kemikalieförpackning.
  Upplös klor i ljummet vatten och sprid ut i poolen, medan cirkulationen är igång. Var noggrann med att allt klor är upplöst innan.
 1. Montera lampinsats.
 2. Tillbehör:
  1. Minimaster/Saltklorinator: Temperera poolen (min 15 grader vattentemp) och behandla manuellt med chockklor, innan uppstart.
  2. Justera vattenflöde genom poolvärmepump med hjälp av by-pass. Följ poolvärmepumpens instruktion.