Vinterförberedelser

Förberedelser, så snart badsäsongen är över

 • Slå av spänning till alla ev. värmesystem kopplade till poolen
 • Kontrollera och ev justera Alkanitet (80-120)
 • Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7.2 – 7.4
 • Kontrollera och ev. justera klorvärdet
 • Lossa poolbelysningens lampinsatser. Låt dem flyta fritt i poolen
 • Fyll lamphuset med ex försluten plastpåse med cellplastbitar. Fäst en rem e l i lamphuset så att expansionsupptagaren inte kan flyta ut från lamphuset
 • Låt reningsverket fortsätta cirkulera vattnet, intill vattentemperaturen sjunkit till under 10°

Nedstängning, efter att vattentemperaturen sjunkit till under 10˚C

 • Bottensug poolen noggrant samt rengör linern (spec. i vattenlinjen)
 • Kör en rejäl backspolning följt av rensning
 • Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7.2 – 7.4. Följ anvisningar på förpackning
 • Chockklorera. Dosera enl. instruktionerna på förpackning. Lös chockklor granulat i en hink ljummet vatten. Tillsätt därefter lösningen försiktigt i skimmer/bräddavloppet. Ha cirkulationen igång när du chockklorerar. Låt cirkulera i min 12 timmar
 • Kontrollera pool och liner visuellt, för ev. läckor eller andra skador
 • Töm och rengör skimmerkorg
 • Koppla från all ström kopplad till swimmingpool och tillbehör
 • Sänk poolens vattennivå till ca 10cm under inloppet om det inte finns risk att det fylls på med vatten under vinterhalvåret, ex regn- eller smältvatten (ex om man har pooltak). Om det tillkommer ytterligare vattenvolym under vinterhalvåret, så bör nivån sänkas ytterligare för att kompensera för detta. Använd dränkpump eller hävertmetod. Tänk på att det rör sig om stora vattenmängder. Fördela därför gärna vattenmängden som går ut över tid och, om möjligt, plats
 • Lossa slangar från skimmer/inlopp samt pump och sandfilter

  Pump och sandfilter

 • Sätt väljarhandtag i vinterläge. Dräneringsventil i underkant, lossa endast den yttre delen. Ta bort manometer och förvara denna frostfritt. Lämna dräneringsventil öppen
 • Lossa cirkulationspump. Töm ut vatten. Rengör förfilter och förvara frostfritt.

Tillbehör

 • Stege 
  Lossa stege/lejdare, spola med färskvatten, torka av och förvara torrt

 • Trappa i glasfiber
  Området bör förses med expansionsupptagare som reducerar isbildning och isrörelser. Använd ex flytande plastdunkar fyllda till ¼ med sand. Fäst dunken med ett snöre i en tyngd som förhindrar att den förflyttar sig

 • Belysning
  Belysningsinsatsen kan förvaras på poolbotten, med hjälp av plastpåse och tyngder (undgå plast som färgar av). Belysningsinsatsen kan också placeras vid sidan av poolen. Viktigt! Fyll lamphuset med ex ½ liters PET flaskor (med kork) eller cellplast. Fyll upp med plastpåsar, så att flaskorna inte flyter ut

 • Värmepump 
  Koppla från el samt vattenslangar. Dränera/töm för vatten och täck över. Följ värmepumpens instruktioner.

 • Solpanel
  Töm/dränera systemet. Låt dränerings ventiler stå öppna.

 • Värmeväxlare/El-patron
  Töm för vatten. Om möjligt, koppla från och förvara frostfritt.

 • Bottensug/Poolstädare
  Töm ut vatten, rengör, torka och förvara frostfritt.

 • Autodosering
  Töm anläggning helt för vatten. Givare/Elektroder skall som regel förvaras frostfritt samt i vätska (ej torrlagd) under vinterhalvåret. Följ produktens instruktion.

 • Rollover
  Kan ej användas utan vinterförstärkning. Rulla ut, rengör med milt rengöringsmedel. Spola av. Låt den torka. Förvara gärna skyddat från väder och vind. i glasfiber

 • Lamell-Poolskydd Covrex
  Standardlameller kan ligga kvar på vattenytan hela vintern, om poolens form/konstruktion i övrigt tillåter detta. Ihåliga lameller med ändkapsling får ej användas som vintertäckning då de inte tål att frysa in

Täck över poolen med ägnat poolskydd/vinterpoolplåt. Kontrollera poolen regelbundet under vinterperioden.