Våra Garantier

All reklamation skall göras direkt till Nettopool AB.

Det är väldig viktig att ha korrekt klornivå samt pH-värde i poolen. Felaktigt pH-värde eller höga klorvärden kan ge dyra skador på poolskydd, och även på liner, reningsverk samt tillbehör. Skador, vilka inte täcks av garanti.

Klornivån skall hållas under 2 ppm och pH mellan 7.0-7.4 för att garantierna skall gälla. 

Liner

Liner 0.6mm. 6års svetsgaranti, med 10% åldersavdrag på priset för varje år.

Liner 0.8mm. 8års svetsgaranti, med 10% åldersavdrag på priset för varje år.

Garantin täcker ej missfärgning/blekning eller andra skador på ytskiktet.

Garanti Covrex lamellpoolskydd

Fem års materialgaranti på  Covrex standardlameller. Två års materialgaranti på ändkapslade lameller.

I övrigt två års garanti.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit till följd av strömspikar, olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp.

Garantier Värmepump

P-serien:
För poolvärmepumpar i P-serien uppgår garantin till 2 års  fullservicegaranti och 3 års materialgaranti för kompressorn.

Q-serien:
För vår poolvärmepumpar i Q-serien uppgår garantin till 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn.

X-serien:
För vår poolvärmepumpar i X-serien uppgår garantin till 4 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn.

Fullservicegaranti innebär att ackrediterade servicepartners genomför garantireparation på plats (alternativt får kunden ekonomisk ersättning för bytet, om det inte finns ackrediterad servicepartner i rimlig närhet).

Vid kustnära installationer med salta vindar eller i andra hårt utsatta miljöer kan våra poolvärmepumpar i rostfritt stål (som inte är syrafast) så småningom angripas av rost. Detta påverkar inte värmepumpens funktion och är därmed inget som täcks av värmepumpens garanti.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit till följd av strömspikar, olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingr

Pooltak

Gullberg & Janssons pooltak i standardsortimentet har 3 års materialgaranti.

Gullberg & Janssons pooltak i specialsortimentet har 3 års materialgaranti.

Garanti saltklorinator

Saltklorinator Zodiac eXQ iQ med automatisk pH-och klorstyrning har två års materialgaranti på produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer.

MagnaPool Hydroxinator iQ har 3 års materialgaranti.

Våra garantier, generellt

Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda föremålet. Anmärkningar mot fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd.

Alla garantier förutsätter att köparen följt monterings och skötselanvisningar från Nettopool AB.

Nettopools ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, ev demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överenskommelse föreligger, med Nettopool.

Garantin omfattar ej slitagedelar såsom exempelvis packningar, axeltätningar, glödlampor o dyl. Ej heller omfattas skador som orsakats av yttre orsaker såsom fasbortfall, strömspikar, för hög temperatur, eller felaktigt klor-, salt-, alkanitet- eller pH-värde över längre perioder.

All reklamation skall göras direkt till Nettopool AB