Steel Magnelis Rektangulär

Steel Magnelis Rektangulär är vår ”traditionella” plåtstomme modell. Denna är uppbyggd av varmgalvaniserad stålplåt av hela 2mm tjocklek. Magnelisbeläggningen är stark och effektiv vilket skyddar mot korrosion. Höga kvalitetskrav till material såväl som arbetsprocess gör att vi kan lova en materialgaranti på hela 25år på stommen. Stommen består av segment (0.5-1m bredd) som bultas samman. Alla hål för skimmer/inlopp/belysning etc är förstansade. Mycket enkel montering.

Steel Magnelis Rektangulär måste som standard grävas ner helt och stommen skall inte användas som ”bärande” till ex trall o .l.

Om situationen inte tillåter återfyllning utanför poolstommen, kan Steel Magnelis-modellen förses med stödbenspaket. Montering av stödbenspaket förutsätter dock en extra bred/lång bottenplatta i betong.

Prisexempel

Steel Magnelis Rektangulär, 3x6x1.5m, enfärgad liner.                             90 290 kr

Steel Magnelis Rektangulär, 3x6x1.5m, enfärgad liner, m stödben        116 000 kr

Steel Magnelis Rektangulär, 3x6x1.5m, mönstrad liner.                              90 290 kr

Steel Magnelis Rektangulär, 3x6x1.5m, mönstrad liner, m stödben        122 260 kr

Steel Magnelis Rektangulär, 4x8x1.5m, enfärgad liner.                             113 300 kr

Steel Magnelis Rektangulär, 4x8x1.5m, enfärgad liner.  m stödben        148 070kr

Steel Magnelis Rektangulär, 4x8x1.5m, mönstad liner.                              121 940 kr

Steel Magnelis Rektangulär, 4x8x1.5m, mönstrad liner.   m stödben       156 710 kr

Viktigt att få med i kalkylen för Steel Magnelis Rektangulär:

Steel Magnelis placeras på en bottenplatta av betong (gäller standardversionen samt version med stödbenspaket) eller bottenplatta av stenmjöl med en integrerad raminstallation av impregnerat, Klass A virke (endast standardversion med återfyllning). Betong är dock alltid det bästa alternativet.

 

Vid ev nergrävd pool bör man återfylla utanför plåtstommen med ”torrbetong” (1-2 delar cement, 10 delar sand). Detta för att reducera rasrisk och därmed undgå att plåtstommen pressas inåt av jordmassor om man någon gång tömmer poolen för vatten (ex vid linerbyte). Detta gäller förövrigt alla plåtmodeller, men det är inte alla företag som upplyser om det.