Minimaster

Pahléns MiniMaster är ett smart system för enkel, användarvänlig mätning samt justering av pH och fritt klor.

Två elektroder mäter kontinuerligt pH/fritt klor och skickar vid behov signaler till små slangpumpar som automatiskt doserar kemikalier tills korrekta värden nås i poolen. Tydliga lysdioder indikerar på kontrollenheterna att systemet är i drift och att vattenkvaliteten är optimal.

Vår svenska sommar kan vara nyckfull. Med detta följer, naturligt nog, utmaningar för poolens kemi, då poolens klorbehov varierar stort.

Vid värmebölja med 30° i skuggan och många badtimmar, så behövs det dagligen tillföras relativt stora mängder klor. Solens strålar och många badtimmar ”äter” klor.

Om det veckan efter regnar och är 15° i luften blir det ofta mindre eller inget badande. Poolen kanske även har varit täckt hela tiden. Helt plötsligt blir poolens klorbehov bara marginellt, jämfört med veckan innan.

Har man då missat att avlägsna klorpucken alternativt fortsätter tillföra samma mängd klor, kan man få skyhöga klornivåer.

Detta är naturligt nog inte bra att bada i samtidigt som det kan ge dyra skador på liner, poolskydd, reningsverk och tillbehör. Skador, vilka ofta inte täcks av garanti.

Är man är bortrest på semester eller helt enkelt glömt att tillföra klor, kan man i stället överraskas av en alggrön pool nästa gång poolskyddet avlägsnas. Detta går förvisso att åtgärda relativt enkelt, men det kan ta några dagar innan poolen är helt fräsch och badbar igen.

Pahléns MiniMaster ger automatisk dosering/desinfektion och kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten på samma sätt som sker på publika bad och stora hotellanläggningar.

MiniMaster bygger på samma teknik som Pahléns välkända Autodos, som är inne på sin tredje generation. Autodoseringen läser kontinuerligt av klorhalt samt pH-värde och justerar dessa till den nivå som är kalibrerad/förinställd.

Väljer man att kombinera MiniMastern med ett UV-filter, kan man uppnå optimal effekt. UV-filtret är med på att reducera klorbehovet i poolen med upp till 80%, medan MiniMastern hjälper till med att hålla en jämn, låg klornivå. Allt till fördel för badande och miljö såväl som poolens detaljer.

Bra att veta

Kloråtgången varierar stort, inte minst beroende av hur många timmar poolen utsätts för solljus samt badande.
För en normalstor pool (35-50m³) är det vanligt att det går åt 2-4 dunkar klor per år. Normalt går det åt betydligt mindre pH-minus.

Man bör kalkylera med viss kloråtgång samt att elektroderna behöver bytas med några års frekvens.

Underhållet är enkelt.

Man behöver kalibrera systemet ca en gång per månad (tar ca 5min) och givetvis hålla ett öga på att det finns tillräckligt med klor/pH-minus i dunkarna.

Klor/pH-minus finns att tillgå i upp till 25 liters dunkar, vilket garanterar tillförsel över lång tid, om man vill ta en längre semester eller om poolen kanske är placerad vid en sommarstuga.

Viktigt att känna till

Om man tidigare använt klorpuckar eller klorgranulat med cyanur i poolen, kan det bli nödvändigt att helt eller delvis byta ut vattenvolymen, för att MiniMastern skall fungera optimalt. Kontrollera därför cyanur-nivån innan ev beställning. >>läs om våra mätutrustningar här

Även viktigt att poolvattnets Alkanitet samt hårdhet är i balans, för att MiniMastern skall fungera optimalt.

Normalt fungerar kommunalt vatten bra. I vissa har vi upplevt att lokalt brunnsvatten haft för dålig kvalitet för att elektroder/givare skall fungera optimalt.

MiniMaster-paket

Våra standard MiniMaster-paket levereras med klor- samt pH-minus autodosering. Modellen läser av fritt klor. Slangpumpar, elektroder, invallningskärl slangar och anborrningsbyglar ingår. Kemikalier köps, ingår inte i minimaster paketet.

Vi rekommenderar att man köper till en PoolLab 1.0 för att kunna läsa av tillförlitliga värden vid kalibrering. >> poolLab

Pris