Saltklorinator

Saltklorinator Zodiac eXQ iQ med automatisk pH-och klorstyrning

Att ha salt i poolen ger ett mjukt och behagligt vatten att bada i.
Salthalten påminner om den du finner i de södra delarna av Östersjön (0,4-0,5%).
Personer som är känsliga mot klor brukar uppleva salt-alternativet som mindre påfrestande, jämfört med bad i pool med traditionellt klor. Det skall dock sägas att det fortfarande är en klorrening.

Det saltklorinatorn gör är att den ”spränger” NACL-molekylen (salt). CL (klor) kan sedan göra effektiv nytta med tanke på desinficeringen. Natrium och Klor hittar sedan tillbaka till varandra och bildar på nytt en molekyl. På detta vis kan man säga att det är en evighetsprocess och att man med detta får ”gratis” klor till poolen.

Om man dessutom kombinerar saltklorinatorn med ett UV-filter, kan man reducera klorhalten i poolen med upp till 80%. Allt till fördel för badande såväl som poolens detaljer. »Läs mer om UV filter

Priser

eXO iQ med Dual link är lätt att installera och styrs enkelt med sin inbyggda WiFi modul via din router och smartphone. Genom gratisappen iAquaLink kontrollerar och styr du enkelt ph- och klorproduktion.

eXO iQ har tre års materialgaranti på produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer.

Det försvinner dock en del vatten via avdunstning, plaskande och backspolning. Likaledes spär regnvatten ut koncentrationen något om man inte har pooltak. Normalt så behöver man därför fylla på salt en till två gånger per år.

Det man ska ta med i kalkylen är att ”saltcellen” samt elektroder/givare måste bytas med ett antal års frekvens.
Denna lösning är inte underhållsfri, som vissa i branschen påstår, men den är stabilare och ännu enklare att sköta, jämfört med traditionell, manuell klorering.

Generellt om saltklorinering.

Vår svenska sommar kan vara nyckfull. Med detta följer, naturligt nog, utmaningar för poolens kemi, då poolens klorbehov varierar stort.

Om man som poolägare upplever en värmebölja med 30° i skuggan och många badtimmar, så behövs det dagligen tillföras relativt stora mängder klor. Solens strålar och många badtimmar ”äter” klor. Om det veckan efter regnar och är 15° i luften blir det ofta mindre eller inget badande. Poolen kanske även varit täckt hela tiden. Helt plötsligt blir poolens klorbehov bara marginellt, jämfört med veckan innan. Har man då glömt att skruva ner produktionen på saltklorinatorn, kan man få skyhöga klornivåer.

Detta är naturligt nog inte bra att bada i samtidigt som det kan ge dyra skador på liner, poolskydd, reningsverk och tillbehör. Skador, vilka ofta inte täcks av garanti. Har man i stället tillfört för lite klor, kan man överraskas av en alggrön pool nästa gång poolskyddet avlägsnas. Detta går förvisso att åtgärda relativt enkelt, men det tar några dagar. Nettopool har därför valt att endast marknadsföra saltklorinatorer med autodosering. Autodoseringen läser kontinuerligt av klorhalt samt pH-värde och justerar dessa till den nivå som är kalibrerad/förinställd. Om man dessutom kombinerar saltklorinatorn med ett UV-filter, kan man reducera klorhalten i poolen med upp till 80%. Allt till fördel för badande såväl som poolens detaljer.

Viktigt att känna till.

Allt i och runt poolen som kan rosta (även s k rostfritt, skruvar på trall och utemöbler etc) kan och kommer sannolikt att påverkas, om man uppgraderar till saltklorering. Inne i poolen bör man därför, så långt det går, undgå detaljer i rostfritt.
Garanti på vissa produkter kan påverkas om de används i en saltmiljö. Kontrollera därför alltid med respektive leverantör om produkten är lämpad i kombination med saltklorinator.

Om man tidigare använt klorpuckar eller klorgranulat med cyanur i poolen, kan det bli nödvändigt att helt eller delvis byta ut vattenvolymen, för att saltklorineringen skall fungera optimalt. Kontrollera därför cyanur-nivån innan ev beställning.
Även viktigt att poolvattnets Alkanitet samt hårdhet är i balans, för att saltklorineringsprocessen skall fungera optimalt.
Normalt fungerar kommunalt vatten bra. I vissa har vi upplevt att lokalt brunnsvatten haft för dålig kvalitet för att elektroder/givare skall fungera optimalt.
Vi rekommenderar att man köper till kemikalier samt en PoolLab 1.0 för att kunna läsa av tillförlitliga värden vid kalibrering.