Tips & Råd

Placering av poolen.

För att få mest möjlig glädje av poolen bör man värdera läget med tanke på antal soltimmar per dygn. Detta påverkar också uppvärmningen av vattnet. Träd och stora buskar ger skugga och extra arbete med tanke på renhållning.

Bottenplatta

Betongplatta

Bottenplatta av betong är den bästa lösningen. Fördelen med betong är att har en fast bottenplatta som garanterat kommer se likadan ut även om 50år. Ingen risk för häl- och fot- avtryck. Om man, mot förmodan, råkar ut för ett större läckage bibehåller betongplattan sin ursprungliga form. Andra alternativ behöver då ofta ombearbetas. 

Platta av stenmjöl

Packad stenmjöl blir mycket hårt och risken för avtryck är relativt liten.
Sand. Vår erfarenhet är att sand kan få märken efter hälar, fötter etc. Linern (poolduken) är kraftig och tål detta utan några problem. Däremot samlas det fort smuts i håligheterna och de blir därmed mer synliga.

Dränering

Poolområdet skall dräneras väl. Normalt räcker det med ca 20cm makadam, under bottenplattan. Om det är risk för påverkan av grundvatten skall dräneringsrör och ev. dräneringsbrunn med pump installeras. Vatten som ligger mot poolstommens utsida kyler ner poolen och därmed för till ökande uppvärmningskostnader. Även poolstommens livslängd kan påverkas av dålig dränering.

Isolering

Ytan står för poolens största värmesvinn och den bör därför täckas strax efter bad. Detta är givetvis även en fråga om säkerhet. Våra poolskydd ger från begränsad till mycket god ytisolering. 
» Läs mer om poolskydd

Isolering av poolstommen

Isolering av poolstommen är även detta en investering som lönar sig. Inte minst visar sig erfarenheterna med vår Thermopool detta.

Isolering av bottenplattan

Om man funderar på att kraftigt förlänga poolsäsongen normalt kan det vara lönsamt att isolera bottenplattan.

Vinter och vår är marken nerkyld och detta påverkar poolens temperatur.

Isoleringen skall då placeras mellan dränering och bottenplattan. Även de hårdaste isoleringsmaterial har visat sig känsliga för avtryck

 

Val av poolmodell

Rund

Rekommenderad bottenplatta: Stenmjöl, Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong

Åttan

Rekommenderad bottenplatta: Stenmjöl, Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong
Övrigt: Bottenbalk skall försänkas i bottenplatta.

Oval

Rekommenderad bottenplatta: Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong i de rundade delarna. Dränerande material utanför stödmurar.
Övrigt: Stödmurar av leca eller skalblock på resp långsida (drygt hälften av poolens totala längd. 

Opal Thermo

Rekommenderad bottenplatta: Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong
Övrigt: Poolstommen skall armeras samt fyllas med betong.

Poolstorlek

En viktig utgångspunkt är givetvis utrymmet. Tänk på att poolområdet blir en naturlig och trevlig samlingsplats för hela familjen där man kanske befinner sig 90-95% av tiden ”poolside”. Det är en fördel att kunna ha till solstolar, grill och andra utemöbler. 

Poolstorleken påverkar naturligtvis poolpaketets inköpspris. Men även kostnader för grävning/schaktning, poolskydd och uppvärmning påverkas.
För att kunna simträna i poolen bör man upp i åtminstone 10-12m längd.

Här kan man alternativt välja till en motströms anläggning i mindre pooler.

För att kunna dyka behöver en vuxen 140cm vattendjup (150cm poolstomme) och ca 4m för att inte kollidera med botten eller vägg. 

Att välja ett 120cm pool djup för att barnen är små kan vara ett kortsiktigt tänkande. Med pool i anslutning till hemmet brukar de små raskt lära sig simma. Dessutom växer de snabbt upp och vill då ha fördelen med att kunna dyka ner i poolen. Poolen skall utan vidare kunna stå i många decennier framöver.

Om man däremot räknar med att använda poolen till volleyboll och andra sociala lekar, kanske 120cm är passande djup. Allt beroende på familjemedlemmarnas längd.

Om man väljer en 8x4m pool innebär det inte nödvändigtvis att man får gjort mer i poolen, jämfört med en 6x3m pool.

Poolrening

I alla våra poolpaket ingår ett väl dimensionerat reningsverk samt ett startpaket för klor drift.

Poolbelysning

Poolbelysningen bör placeras så att den lyser bort från den plats där man mest befinner sig kvällstid. Detta för att undgå att den bländar och stör. Våra poolbelysningar kan även placeras i den svängda delen av poolen (Opal Rund/Oval/Åttan).

Poolbelysning är ett av de tillval som är mycket svårt att eftermontera. Därför är det viktigt att besluta sig för om man skall ha belysning och ev antal, innan man beställer poolpaketet.

Poolvärmepump

Det definitivt vanligaste sättet att värma upp pooler på i Sverige idag. Med en verkningsgrad på upp till mellan 5 och 6 är det ett bra alternativ om man önskar en jämn temperatur, hela sommaren. Poolvärmepumpen har ett arbetsområde i utetemperatur på ner mot 10–15 minusgrader och arbetar som effektivast runt 15-20 plusgrader.

Man brukar räkna med 2-3 graders ökning av temperaturen per dag. Vill du ha en snabbare uppvärmning kan du alltid välja en större modell i vårt sortiment. Det tar alltså ett antal dagar att värma upp poolen till önskad temperatur och då rekommenderar vi att poolvärmepumpen körs kontinuerligt. När temperaturen väl uppnåtts går oftast poolvärmepumpen inte mer än några timmar per dag beroende på väderlek och energiförluster.

Var skall jag placera värmepumpen?

Poolvärmepumpen skall placeras utomhus med tillgång till fritt insug. På våra split-modeller speciellt anpassade för inomhuspooler placeras dock den separata värmeväxlarenheten inomhus. I manualerna finns bilder och måttangivelser som hjälper dig att placera din poolvärmepump rätt.

Vad gör jag om det blir problem med min värmepump?

Vid fel kan du ha du god hjälp av den digitala displayen samt den med levererade manualen. Manualen finns också att ladda ner på vår hemsida. Poolvärmepump .Vid ett fel vid värmepumpen är information om parameterinställningar, givarvärden och eventuella felkoder i displayen värdefull information för felsökning. Denna information ihop med serienumret på din värmepump kommer oftast att efterfrågas vid kontakt med oss. Information om felkoders betydelse, hur parameter och givarvärden läses av finner du i din manual. Om du har frågor som du inte får svar på via manualen kontakta oss på telefon 0325 491500 eller email : info@nettopool.se

Pooltäckning

Underligt nog ett av de mer komplexa valen i förbindelse med poolköp. Stege såväl som trappa påverkar. En del poolskydd kan inte kombineras med stege. Stegen måste då vikas upp (vikfästen) eller avlägsnas när poolen skall täckas. Trappflik, stegslits, tålighet, fungerar det som vintertäckning, isolerar det…..  Val av poolskydd kan upplevas som en liten djungel med mycket varierande funktion och prisnivå. Tveka inte att kontakta vår kundtjänst för tips och råd.

Poolliner

Viktiga ting att tänka på för att för att inte få missfärgning/blekning eller andra skador på ytskiktet.

Rengöring
Vi rekommenderar alltid att använda godkända rengöringsmedel för poolliner. Använder du starka medel eller fel redskap som inte är avsedda för poolliner kan dess frätande effekt skada och eller ta bort skyddslacken på poollinern.

Tänk på att hålla poolen fri från smuts som i vissa fall kan nöta bort skyddslacken på poollinern.

pH-värdet
Mät poolens vatten och säkerställ att du har rätt pH-värde.

Optimalt pH-värde i en pool är 7,0-7,4, för både poolliner och badgäster.

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad, pH-skalan går från 0–14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger ett surt vatten.

Lågt pH-värde ger:

  • aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
  • irriterade ögon och slemhinnor
  • skador på poollinern

Högt pH-värde ger:

  • sämre klordesinfektion
  • hudirritation
  • kalkutfällning
  • grumlighet

Riktvärde är ph 7,0 – 7,4. Vid värden över eller under rekommendationer så förstörs viktiga komponenter i poollinern, ex. skyddslacken.

pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus.

Klorhalt
Rätt klorhalt är mellan 0,5–2,0 ppm (fritt klor).

Rätt klorvärde är viktig för poolvattnet och poollinerns livslängd. Mät ofta och noggrant halten av klor i poolen, så att dess värden inte blir för höga eller låga.

Ett konstant för högt klorvärde kan skada skyddslacken på poollinern och förkorta dess livslängd.

Chockklorering med klorhalt upp till 10ppm under max en vecka är OK, men det är viktigt att det därefter sänks till rätt värde.

Alkalinitet
Värden för alkalinitet bör ligga mellan 80–150 ppm (total alkalinitet).

Med korrekt värde kan vattnet neutralisera syror och på så sätt skyddas linern/lacken. Värden som understiger 80 ppm gör att vattnet blir aggressivt och ger skador på poollinern som inte går att reparera.

Kalkhalt
Poollinern tillverkas med flera lager lackskydd. Detta skydd fungerar sämre eller inte alls om poolvattnet har hög total hårdhet (kalkhalt). Rekommenderat värde är 100–300 ppm.

Koppar
Kopparhalten ska max vara 0.1 ppm för att undvika missfärgning.

Vi rekommenderar en ammoniakbaserad produkt för algbekämpning i din pool. Använd inte anti-algmedel som innehåller koppar och kopparsulfat till din Gullberg & Jansson liner.

Om ni använder veckopuckar kan vissa av dem innehålla kopparsulfat, vid användning av dessa, kombinera puckarna med flocknings-medel som binder metallpartiklar för att undvika missfärgning av poollinern.

Vattennivå
Det ska alltid vara vatten i en pool med liner. Poollinern är tillverkad för att konstant stå i vatten. En poolliner som står utan vatten, kan torka och gå sönder.

Vattenkvalitet
Var noga med att det vatten du fyller i din pool är av rätt typ och har rätt värden.

Vatten från egen brunn måste alltid testas då det ofta har högt järninnehåll och kan kräva filtrering för att lämpa sig för pool (järnhalten får ej överstiga 0,5ppm).

Felaktiga värden på vattnet kan försämra din pool markant och skapa flertalet problem utöver skador på poollinern.

Kemi
Inga kemikalier får placeras direkt mot poollinern, skador som kan uppkomma går inte att reparera.

All kemi ska blandas i en hink med vatten (fyll först hinken med vatten och tillsätt därefter kemikalierna). Observera att blandningen måste vara upplöst och fri från fasta partiklar och granulat innan det blandas ner i poolvattnet.

Om du använder veckopuckar i bräddavloppet måste din cirkulationspump alltid vara igång så att kloret sprids i poolvattnet. En avstängd pump gör att klor kan vandra ut i poolen baklänges genom bräddavloppet och bleka linern.

Vattentemperatur
Poollinern tål upp till 30 graders värme. Tänk på att temperaturen kan stiga snabbt en solig dag med stängt pooltak, öppna upp pooltaket för att hålla temperaturen nere.

Viktig att tänka på vid linerbyte på Opal och Agatserien

Vi har två modeller linerinfästning. Om du beställt liner med förstärkt vikkant, så skall linerlisten som sitter på toppen av poolstommen lossas.  

Om du beställt liner med snap-infäste, så skär du loss den gamla linern i underkant av linerlisten med hjälp av en mattkniv.