Tips & Råd

Placering av poolen.

För att få mest möjlig glädje av poolen bör man värdera läget med tanke på antal soltimmar per dygn. Detta påverkar också uppvärmningen av vattnet. Träd och stora buskar ger skugga och extra arbete med tanke på renhållning.

Bottenplatta

Betongplatta

Bottenplatta av betong är den bästa lösningen. Fördelen med betong är att har en fast bottenplatta som garanterat kommer se likadan ut även om 50år. Ingen risk för häl- och fot- avtryck. Om man, mot förmodan, råkar ut för ett större läckage bibehåller betongplattan sin ursprungliga form. Andra alternativ behöver då ofta ombearbetas. 

Platta av stenmjöl

Packad stenmjöl blir mycket hårt och risken för avtryck är relativt liten.
Sand. Vår erfarenhet är att sand kan få märken efter hälar, fötter etc. Linern (poolduken) är kraftig och tål detta utan några problem. Däremot samlas det fort smuts i håligheterna och de blir därmed mer synliga.

Dränering

Poolområdet skall dräneras väl. Normalt räcker det med ca 20cm makadam, under bottenplattan. Om det är risk för påverkan av grundvatten skall dräneringsrör och ev. dräneringsbrunn med pump installeras. Vatten som ligger mot poolstommens utsida kyler ner poolen och därmed för till ökande uppvärmningskostnader. Även poolstommens livslängd kan påverkas av dålig dränering.

Isolering

Ytan står för poolens största värmesvinn och den bör därför täckas strax efter bad. Detta är givetvis även en fråga om säkerhet. Våra poolskydd ger från begränsad till mycket god ytisolering. 
» Läs mer om poolskydd

Isolering av poolstommen

Isolering av poolstommen är även detta en investering som lönar sig. Inte minst visar sig erfarenheterna med vår Thermopool detta.

Isolering av bottenplattan

Om man funderar på att kraftigt förlänga poolsäsongen normalt kan det vara lönsamt att isolera bottenplattan.

Vinter och vår är marken nerkyld och detta påverkar poolens temperatur.

Isoleringen skall då placeras mellan dränering och bottenplattan. Även de hårdaste isoleringsmaterial har visat sig känsliga för avtryck

 

Val av poolmodell

Rund

Rekommenderad bottenplatta: Stenmjöl, Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong

Åttan

Rekommenderad bottenplatta: Stenmjöl, Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong
Övrigt: Bottenbalk skall försänkas i bottenplatta.

Oval

Rekommenderad bottenplatta: Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong i de rundade delarna. Dränerande material utanför stödmurar.
Övrigt: Stödmurar av leca eller skalblock på resp långsida (drygt hälften av poolens totala längd. 

Opal Thermo

Rekommenderad bottenplatta: Betong
Rekommenderad återfyllning: Dränerande material förstärkt med torr/magerbetong
Övrigt: Poolstommen skall armeras samt fyllas med betong.

Poolstorlek

En viktig utgångspunkt är givetvis utrymmet. Tänk på att poolområdet blir en naturlig och trevlig samlingsplats för hela familjen där man kanske befinner sig 90-95% av tiden ”poolside”. Det är en fördel att kunna ha till solstolar, grill och andra utemöbler. 

Poolstorleken påverkar naturligtvis poolpaketets inköpspris. Men även kostnader för grävning/schaktning, poolskydd och uppvärmning påverkas.
För att kunna simträna i poolen bör man upp i åtminstone 10-12m längd.

Här kan man alternativt välja till en motströms anläggning i mindre pooler.

För att kunna dyka behöver en vuxen 140cm vattendjup (150cm poolstomme) och ca 4m för att inte kollidera med botten eller vägg. 

Att välja ett 120cm pool djup för att barnen är små kan vara ett kortsiktigt tänkande. Med pool i anslutning till hemmet brukar de små raskt lära sig simma. Dessutom växer de snabbt upp och vill då ha fördelen med att kunna dyka ner i poolen. Poolen skall utan vidare kunna stå i många decennier framöver.

Om man däremot räknar med att använda poolen till volleyboll och andra sociala lekar, kanske 120cm är passande djup. Allt beroende på familjemedlemmarnas längd.

Om man väljer en 8x4m pool innebär det inte nödvändigtvis att man får gjort mer i poolen, jämfört med en 6x3m pool.

Poolrening

I alla våra poolpaket ingår ett väl dimensionerat reningsverk samt ett startpaket för klor drift.

Poolbelysning

Poolbelysningen bör placeras så att den lyser bort från den plats där man mest befinner sig kvällstid. Detta för att undgå att den bländar och stör. Våra poolbelysningar kan även placeras i den svängda delen av poolen (Opal Rund/Oval/Åttan).

Poolbelysning är ett av de tillval som är mycket svårt att eftermontera. Därför är det viktigt att besluta sig för om man skall ha belysning och ev antal, innan man beställer poolpaketet.

Poolvärmepump

Det definitivt vanligaste sättet att värma upp pooler på i Sverige idag. Med en verkningsgrad på upp till mellan 5 och 6 är det ett bra alternativ om man önskar en jämn temperatur, hela sommaren. Poolvärmepumpen har ett arbetsområde i utetemperatur på ner mot 10–15 minusgrader och arbetar som effektivast runt 15-20 plusgrader.

Man brukar räkna med 2-3 graders ökning av temperaturen per dag. Vill du ha en snabbare uppvärmning kan du alltid välja en större modell i vårt sortiment. Det tar alltså ett antal dagar att värma upp poolen till önskad temperatur och då rekommenderar vi att poolvärmepumpen körs kontinuerligt. När temperaturen väl uppnåtts går oftast poolvärmepumpen inte mer än några timmar per dag beroende på väderlek och energiförluster.

Var skall jag placera värmepumpen?

Poolvärmepumpen skall placeras utomhus med tillgång till fritt insug. På våra split-modeller speciellt anpassade för inomhuspooler placeras dock den separata värmeväxlarenheten inomhus. I manualerna finns bilder och måttangivelser som hjälper dig att placera din poolvärmepump rätt.

Vad gör jag om det blir problem med min värmepump?

Vid fel kan du ha du god hjälp av den digitala displayen samt den med levererade manualen. Manualen finns också att ladda ner på vår hemsida. Poolvärmepump .Vid ett fel vid värmepumpen är information om parameterinställningar, givarvärden och eventuella felkoder i displayen värdefull information för felsökning. Denna information ihop med serienumret på din värmepump kommer oftast att efterfrågas vid kontakt med oss. Information om felkoders betydelse, hur parameter och givarvärden läses av finner du i din manual. Om du har frågor som du inte får svar på via manualen kontakta oss på telefon 0325 491500 eller email : info@nettopool.se

Pooltäckning

Underligt nog ett av de mer komplexa valen i förbindelse med poolköp. Stege såväl som trappa påverkar. En del poolskydd kan inte kombineras med stege. Stegen måste då vikas upp (vikfästen) eller avlägsnas när poolen skall täckas. Trappflik, stegslits, tålighet, fungerar det som vintertäckning, isolerar det…..  Val av poolskydd kan upplevas som en liten djungel med mycket varierande funktion och prisnivå. Tveka inte att kontakta vår kundtjänst för tips och råd.