Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

Saltklorinator Zodiac eXQ iQ med automatisk pH-och klorstyrning

Att ha salt i poolen ger ett  mjukt och behagligt vatten att bada i.

Salthalten påminner om den du finner i de södra delarna av Östersjön (0,4-0,5%).

 

Denna lösning är inte underhållsfri, som vissa i branschen påstår, men den är stabilare och ännu enklare att sköta, jämfört med traditionell, manuell klorering.

 

Saltklorinatorer Zodiac eXQ iQ med automatisk pH-och klorstyrning:

  Max poolvolum Pris
   
Zodiac eXQ iQ 10 40 m³  
med Dual link   27 900 kr
     
     
Zodiac eXQ iQ 18 70 m³  
med Dual link   29 900 kr
     
     
Zodiac eXQ iQ 22 100 m³  
med Dual link   32 900 kr
     
     
Salt 25kg pr säck
225 kr

 

eXO iQ med Dual link är lätt att installera och styrs enkelt med sin inbyggda WiFi modul via din smartphone.

Genom gratisappen iAquaLink styr du enkelt ph- och klorproduktion.

eXO iQ har tre års materialgaranti på produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer.


Personer som är känsliga mot klor brukar uppleva salt-alternativet som mindre påfrestande, jämfört med bad i pool med traditionellt klor. Det skall dock sägas att det fortfarande är en klor-rening.

 

Det saltklorinatorn gör är att den ”spränger” NACL-molekylen (salt). CL (klor) kan sedan göra effektiv nytta med tanke på desinficeringen. Natrium och Klor hittar sedan tillbaka till varandra och bildar på nytt en molekyl. På detta vis kan man säga att det är en ”evighetsprocess”.


Det försvinner dock en del vatten via avdunstning, plaskande och backspolning. Likaledes spär regnvatten ut koncentrationen något (om man inte har pooltak). Normalt så behöver man därför fylla på salt en till två gånger per år.


Det man ska ta med i kalkylen är att ”saltcellen” samt elektroder måste bytas med ett antal års frekvens.

1 1

Vår svenska sommar kan vara nyckfull. Med detta följer, naturligt nog, utmaningar för poolens kemi, då poolens klorbehov varierar stort.

Har en värmebölja med 30° i skuggan och många badtimmar, så behövs det dagligen tillföras relativt stora mängder klor. Solens strålar och många badtimmar ”äter” klor. 

Om det veckan efter regnar och är 15° i luften blir det ofta mindre eller inget badande. Poolen kanske även varit täckt hela tiden. Helt plötsligt blir poolens klorbehov bara marginellt, jämfört med veckan innan. Har man då glömt att skruva ner produktionen på saltklorinatorn, kan man få skyhöga klornivåer.

Detta är naturligt nog inte bra att bada i samtidigt som det kan ge dyra skador på liner, poolskydd, reningsverk och tillbehör. Skador, vilka ofta inte täcks av garanti.

Har man i stället tillfört för lite klor, kan man överraskas av en alggrön pool nästa gång poolskyddet avlägsnas. Detta går förvisso att åtgärda relativt enkelt, men det tar några dagar.

Nettopool har därför valt att endast marknadsföra saltklorinatorer med autodosering.


Autodoseringen läser kontinuerligt av klorhalt samt pH-värde och justerar dessa till den nivå som är kalibrerad/förinställd.
Om man dessutom kombinerar saltklorinatorn med ett UV-filter, kan man  reducera klorhalten i poolen med upp till 80%.
Allt till fördel för badande såväl som poolens detaljer.

Notera att allt i och runt poolen som kan rosta (även s k rostfritt, skruvar på trall och utemöbler etc) kan och kommer sannolikt att påverkas, om man uppgraderar till saltklorering. Inne i poolen bör man därför, så långt det går, undgå detaljer i rostfritt.
Garanti på vissa produkter kan påverkas om de används i en saltmiljö. Kontrollera därför alltid med respektive leverantör om produkten är lämpad i kombination med saltklorinator.

Tips&Råd
Inspiration
Nettopool
NP Pooltäckning
NP Värmesystem
NP Vattenrening
  NP Poolstädare
  NP UV-filter
  NP Saltkloriator
  NP Minimaster
  NP Mätutrustning
  NP Reningsverk
NP Övrigt