Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

Reningsverk

Reningsverket är poolens hjärta, som cirkulerar samt renar vattnet.

 

Man bör dimensionera reningsverket så att poolvolymen kan omsättas tre till fem gånger per dygn, beroende av hur hårt belastad poolen är av antal badtimmar samt annan påverkan (ex löv, pollen).

Pumpen skall helst placeras lägre än vattenytans nivå. Om detta inte är möjligt bör man komplettera med en backventil.

Vi har medvetet valt pumpmodeller med en generellt låg ljudnivå. Dock kan suset från pumpen upplevas störande, inte minst om nätterna, när det är helt tyst i övrigt och kanske dessutom öppna fönster in till sovrum.
Om man önskar undgå surr från pumpen, finns det fler bra alternativ.

  • Förse pumpen/reningsverket med en timer. Notera att man då måste överdimensionera reningsverket så att detta hinner med att cirkulera poolvolymen tre till fem gånger på ett färre antal timmar per dygn.
  • Välja en pumpmodell med frekvensstyrning/fler hastigheter. Pumpen kan då ner i ”lågvarv” under önskad period på dygnet, vilket ger en lägre ljudnivå och även lägre energiförbruk.

Våra filter levereras med en 6-vägs ventil och har en bottenplugg vilken ger möjlighet att tömma filtret för vatten, när man vinterförbereder.


Sand är det vanligaste filtreringsalternativet, men filterglas har allt mer börjat anammas av marknaden. Filterglas är något dyrare, men det behövs färre och kortare backspolningar vilket är en fördel då det blir allt vanligare med bevattningsförbud. Glaset har dessutom en betydligt längre livslängd, innan byte är nödvändigt.

Tänk på:
-att teknikutrymmet bör förses med en golvbrunn samt att pumpens luftintag inte får placeras för nära väggar eller andra hinder.
-att det är vanligt att cirkulationspumpens fläktaxel kan fastna (pga kalkavlagring) när pumpen stått still över längre perioder, ex vinterstängning. Kontrollera därför alltid att fläkten rör sig obehindrat innan våruppstart.

 

Standardpumpval till våra Thermopoolpaket är Astral Victoria Plus Silent

 

Astral Victoria Plus Silent.

En av de mest tystgående, luftkylda, modellerna på marknaden. Har identiska inbyggnadsmått med tidigare modeller i Victoria- samt Sprint-serien. Robust konstruktion med pumphus av glasfiberarmerad polypropylen och stort förfilter.
Kan med fördel användas till pool med saltklorinering (max 1% salthalt). IP55 klassad. Fast installation.

Pumpen har 2” anslutning/innergänga för unionskoppling, och levereras dessutom med två styck limanslutningar (50, 63 alternativt 75mm, beroende av modell).

Levereras standard som 380V/3fas och utan kabel (230V som beställningsvara).

Pris

 

Astral Victoria Plus Silent VS

Astrals nya effektiva varvtalsstyrda modell. Utöver Victoria PLUS Silents egenskaper har VS-modellen  tre programmerbara hastigheter och kan tack vare timerautomatik styras att gå in i nattläge eller normalläge vid önskad tidspunkt. Nattläget ger en extremt tyst och energiekonomisk drift. Kontrollpanelen kan enkelt flyttas upp till väggmontering.

Pumpen har 2” invändig gänga på både sug/trycksida.

Pris

 

Pahléns pumpmodeller, WaterVISE och EcoVISE

Pahlén har under många år försett marknaden med bronspumpar som kan skylta med högsta kvalitet och mycket tilltalande ljudnivåer.

Pahléns pumpmodeller, WaterVISE och har till och med ännu lägre ljudnivå jämfört med tidigare bronsmodeller.

Pris

 

Pahléns WaterVISE

När ljudnivå och kvalitet är viktigast. Pumphus och pumphjul av brons, pumpaxel i rostfritt/syrafast stål, mekanisk tätning och termoplastförfilter säkerställer en lång livslängd. Sannolikt en av de absolut mest tystgående luftkylda pumparna på marknaden.

Förfiltret på WaterVISE har ett lätt avtagbart, transparent genomskinligt lock, vilket underlättar vid kontroll av skräp i silkorgen.
Förfiltret ger även en flexibel och kompakt installation med upp till sju möjliga inloppspositioner.

Pumpen har 2” invändig gänga på både sug/trycksida. Levereras standard som 380V/3fas och utan kabel (230V som beställningsvara). Passar ej till saltvatten/saltklorinering.

Pris


Pahléns EcoVISE

Samma konstruktion, design och prestanda som WaterVISE, med en högeffektiv synkronmotor. Pumphus och impeller av brons. Justerbart förfilter med upp till sju olika positioner möjliggör en mycket flexibel och enkel installation. Pumpen har 2” invändig gänga på både sug/trycksida.

Tre förinställda varvtalsprogram säkerställer tyst drift, låg energiförbrukning och en effektiv filtrering. Inbyggd timerfunktion och möjlighet till extern kontroll av förinställda varvtal (tillval). Levereras med externkabel för fjärrstyrning av olika varvtal. Levereras endast som 1hk/0.75kW/230V och utan kabel. Passar ej till saltvatten/saltklorering.

Vare sig den används vid låg hastighet (nattläge), måttlig hastighet (normalt filterläge) eller hög hastighet (backspolningsläge), har det aktuella elektroniska kontrollsystemet en effektiv och miljövänlig pumpfunktion. En varvtalstyrd poolpump sänker dina driftkostnader jämfört med konventionella poolpumpar med induktionsmotor. Lägre varvtal ger lägre energiförbrukning och än lägre ljudnivå.

 

Standardval till OPAL-serien är Speck Magic med filtertunna PA

 

SPECK Magic

En trotjänare från tyska SPECK, som över många år visat sig ge lång livslängd såväl som effektiv drift. Levereras med kabel/stickkontakt samt anslutning för 32/38mm slang samt anslutningsmuff för 50mm slang. Endast 230V.

Pris

SPECK BADU Eco Touch Pro

Tre förinställda varvtalsprogram (10/17/23m³/h) säkerställer tyst drift, låg energiförbrukning och en effektiv filtrering. Enkel knappsats för val av varvtal och möjlighet till extern kontroll (tillval). Levereras med externkabel för fjärrstyrning (tillval) av olika varvtal. Pumpen har 63mm limanslutning på sugsida, resp 50mm limanslutning på trycksidan. Levereras endast som 1hk/0.75kW/230V och utan kabel. Passar bra till klordrift såväl som saltklorinering.
Vare sig den används vid låg hastighet (nattläge), måttlig hastighet (normalt filterläge) eller hög hastighet (backspolningsläge), ger kontrollsystemet en effektiv och miljövänlig pumpfunktion. En varvtalstyrd poolpump sänker dina driftkostnader jämfört med konventionella poolpumpar med induktionsmotor. Lägre varvtal ger lägre energiförbrukning.

 

Standardpumpval till våra Agat-serien är Aqua Plus filtertunna PA

AquaPlus filteranläggning

Vårt budgetalternativ. Levereras med kabel/stickkontakt samt anslutning för 32/38mm slang. Anslutningsmuff (50mm inv/lim) som tillval. Endast 230V.

     
1 1 11

 

Tips&Råd
Inspiration
Nettopool
NP Pooltäckning
NP Värmesystem
NP Vattenrening
  NP Poolstädare
  NP UV-filter
  NP Saltkloriator
  NP Minimaster
  NP Mätutrustning
  NP Reningsverk
  . . . .NP Pris
NP Övrigt