Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

>>startsida >köpinformation >garanti

Köpinformation

Garanti Covrex lamell-poolskydd

5års garanti på lamell-poolskyddet. Vi använder oss endast av bästa kvalitet.


Garantier Värmepump

5års kompressorgaranti på GJPAC serien.

2års garanti på övrigt.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp.

Våra garantier, generellt

Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda föremålet. Anmärkningar mot fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd.

Alla garantier förutsätter att köparen följt monterings och skötselanvisningar från Nettopool AB.

NettoPools ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, ev demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med NettoPool.

Garantin omfattar ej slitagedelar såsom exempelvis packningar, axeltätningar, glödlampor o dyl. Ej heller omfattas skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, för hög temperatur, eller felaktigt klor-, salt-, alkanitet- eller pH-värde över längre perioder.

All reklamation skall göras direkt till Nettopool AB

Köp- och leveransvillkor

 

Finansiering

 

 

Nettopool

 

 

 

Nettopool 2014

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips&Råd
Inspiration