Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

Agat poolpaket

Rund och
åtta formad

Opal poolpaket

Rund, åtta,
och oval formad

Rektangulär plåtpool

Rektangulär

Poolpaket Thermopool

Rektangulär

Thermopool m overflow

Rektangulär

Glasfiberpool m Covrex

Rektangulär

själbyggarpaketet

Valfri

>>startsidan >poolmodeller >rektangulär pool >montering

Rektangulär Magnelispool montering

Montering av poolstommen.


Poolsegmenten placeras i bottenlisten, och skruvas fast ner i bottenplattan (träramen, vid val av stenmjöl).

Segmenten är 0,5 till 1m breda och skruvas samman med hjälp av medföljande bult/mutter.

Nettopool'

Alla hål är förborrade. Hörn segmenten monteras samman med 90 graders skarvstycket. Segmenten har även förstansade hål för inlopp, skimmer och ev poolbelysning(tillval).

Nettopool

Väggmattan fästes på poolstommen. Använd den medföljande självhäftande tejpen. Topplisten skruvas fast i överkant av plåtsegmenten.

Topplisten har ”snap-in” utrymme, där sedan linern snabbt och enkelt häktas fast.

Nettopool

Placera ev isolering/platonmattan mot poolstommens utsida, där återfyllning skall ske. Använd gärna dränerade material. Påbörja vattenfyllning .

Gräv poolgropen min 50 cm bredare och längre än poolens mått. Detta för att du senare ska få plats att även från utsidan av poolstommen, montera plåtsegmenten.

 

Nettopool

 

Bottenplatta.


Vi rekommenderar att man gjuter en platta i betong, som är 10cm bredare samt längre än poolens mått.

Vid val av bottenplatta i stenmjöls/sand, skall även en ram av impregnerat virke, Klass A (innermått=poolens mått), byggas och försänkas.

Fördelen med betong är att man har en bättre (förvisso dyrare) lösning på sikt.

Stenmjöl är, naturligt nog, känsligare för ändringar/rörelser i marken och är ett något osäkrare kort… Bottenplatta av stenmjöl skall packas ordentligt med padda/markvibrator.

Under finner du exempel på hur bottenplatta kan utormas. Nettopool

Dränering

Poolområdet skall dräneras väl. Normalt räcker det med ca 20cm makadam, under bottenplattan. Om det är risk för påverkan av grundvatten skall dräneringsrör och ev dräneringsbrunn med pump installeras. Vatten som ligger mot poolstommens utsida kyler ner poolen och därmed för till ökande uppvärmningskostnader. Även poolstommens livslängd kan påverkas av dålig dränering.

Nettopool

Isolering

Ytan står för poolens största värmesvinn och den bör därför täckas efter bad. Detta är givetvis även en fråga om säkerhet. Våra poolskydd ger från begränsad till mycket god ytisolering.

Om man önskar sätta fokus på energi-ekonomi så är inköp Solfolie en investering som snabbt betalar sig.


Isolering av poolstommen

Det är en investering som lönar sig. Vi rekommenderar att man köper isolering lokalt, då det annars för till extra fraktkostnader.


Isolering av bottenplattan


Om man funderar på att kraftigt förlänga poolsäsongen (maj-september) kan det vara lönsamt att isolera bottenplattan.

Vinter och vår är marken nerkyld och detta påverkar poolens temperatur.

Isoleringen skall då placeras mellan dränering och bottenplattan. Även de hårdaste isoleringsmaterial har visat sig känsliga för avtryck.

Nettopool

 

 

     
1 1  

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips&Råd
Inspiration
Nettopool