Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

Agat poolpaket

Rund och
åtta formad

Opal poolpaket

Rund, åtta,
och oval formad

Rektangulär plåtpool

Rektangulär

Poolpaket Thermopool

Rektangulär

Thermopool m overflow

Rektangulär

Glasfiberpool m Covrex

Rektangulär

själbyggarpaketet

Valfri

>>startsidan >poolmodeller >thermopoolen >montering

Thermopoolen montering

Thermoblocken placeras ut. Armer genom varje lodrät Thermoblocks öppning.

Hål för skimmer/inlopp (ev. belysning) sågas ut. Man sprutar in fogskum i området runt skimmerhuset/inlopp (ev. belysning). Fogskum följer med i poolpaketet. Överflödigt skum avlägsnas med kniv.

 

Nettopool Thermo

 

Gjutning.

Vi rekommenderar att man har 2-3 medhjälpare vid betongfyllning. Detta för att snabbt kunna arbeta bort luftfickor, i takt med att betongnivån ökar. Fyll i lugn takt upp Thermoblocken med betong.

Betongen skall härda ordentligt innan vatten- och åter- fyllning kan påbörjas. Konferera med din betongleverantör ang rekommenderad härdningstid (vanligen 2-4 veckor).

Fäst linerlisten ned i betongen enl instruktionerna i monteringsanvisningen.

Innan linern monteras skall väggmattan (vit, mjuk, skumgummiliknande) fästas på poolstommen med självhäftande tejp. Rulla också ut bottenmattan. Bottenmatta, tejp samt väggmatta medföljer.

 

Nettopool thermomontering

Linern häktas fast i linerlistens framkant. Vatten fyllningen kan på börjas.

Nettopool thermopool

Placera platonmatta mot poolstommens utsida, när återfyllning skall ske. Använd gärna dränerade material.

Håltagning i liner för inlopp/skimmer (ev. belysning) sker först när vattennivån nått rätt under resp detalj.

Pump/sandfilter monteras samt alla rördragningar dras  enl. monteringsanvisningen.

Nettopool thermo

Allt står utförligt beskrivet i vår välillustrerade monteringsmanual.

Under endast en kort beskrivning av processen.

Gräv poolgropen min 60 cm bredare och längre än poolens mått.

Bottenplattan

Djupet på poolgropen bör vara min 30 cm mer än den tänkta nivån för bottenplattan.  Detta ger plats för ca 20cm dräneringsmaterial/bärlager (ex makadam) samt 10cm bottenplatta av betong.

Nettopool

Dränering

Poolområdet skall dräneras väl. Normalt räcker det med ca 20cm makadam, under bottenplattan. Om det är risk för påverkan av grundvatten skall dräneringsrör och ev dräneringsbrunn med pump installeras. Vatten som ligger mot poolstommens utsida kyler ner poolen och därmed för till ökande uppvärmningskostnader. Även poolstommens livslängd kan påverkas av dålig dränering.

Nettopool

Isolering

Ytan står för poolens största värmesvinn och den bör därför täckas efter bad. Detta är givetvis även en fråga om säkerhet. Våra poolskydd ger från begränsad till mycket god ytisolering.

Om man önskar sätta fokus på energi-ekonomi så är inköp Solfolie en investering som snabbt betalar sig.


Isolering av bottenplattan


Om man funderar på att kraftigt förlänga poolsäsongen (maj-september) kan det vara lönsamt att isolera bottenplattan.

Vinter och vår är marken nerkyld och detta påverkar poolens temperatur.

Isoleringen skall då placeras mellan dränering och bottenplattan. Även de hårdaste isoleringsmaterial har visat sig känsliga för avtryck.

Nettopool


Om du önskar isolera botten, skall isoleringen placeras under betongplattan.


Lägg ut armeringsnät placerat på distanser (med max avstånd på 50cm), över hela ytan.

Nettopool Thermo-bottenplatta

 

 

1
1

1

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips&Råd
Inspiration
Nettopool