Vinterförberedelser!

Förberedelser (Så snart badsäsongen är över.):

Nedstängning (Efter att vatten temperaturen sjunkit till under 10˚C):

Tillbehör:

Stege

Trappa

Belysning

Solpanel

Värmeväxlare/El-patron

Värmepump

Bottensug/Poolstädare och övrigt tillbehör

Rollover

Kontrollera poolen regelbundet under vinterperioden.

tillbaka