Solpanel

Solpanelen använder sig av solen som gratis och miljövänlig energikälla. En solig sommardag kan det ge en temperaturökning i poolen med 5-8 grader.

Placering
Solpanelen placeras antingen på hustaket eller helt enkelt vid sidan av poolen.

Bäst effekt uppnår man när panelen placeras lutande i söderläge. Då får man tillräcklig effekt med en solpanelyta motsvarande 50% av poolens yta.

Om man väljer östligt eller västligt läge bör man öka solpanelytan så att den motsvarar ca 70% av poolens yta.

Installation och montering
Att installera solpanelen är enkelt. Många väljer att bygga en enkel träram av impregnerat virke. På denna monteras solpanelen för att sedan placeras på avsedd plats. Vid behov är det också enkelt att bygga ut med fler paneler eller eftermontera olika typer av styrningar. Solpanelen placeras parallellt med rördragningen för returvattnet till poolen.

Poolens cirkulationspump förser solpanelerna med flöde. Vid större höjdskillnader eller underdimensionerad pump, kan det behöva kompletteras med en extra pump.

Styrning
Solpanelen ger en effektiv uppvärmning av poolen varma soldagar. Emellertid kan solpanelen också kyla ned poolen under kalla och regniga dagar.

Därför är det viktigt att kunna styra vattentillförseln från panelen.

Manuell styrning
Manuell styrning är en något enklare lösning. Här justerar man själv vattentillförseln med hjälp av en ventil.

Automatisk styrning
Automatisk styrning kostar något mer, men ger en mer optimerad styrning av tillförseln. Funktionen är enkel.

Styrningen öppnar vattentillförseln via solpanelen först när dess vattentemperatur är högre än poolens och stänger när önskad pooltemperatur uppnåtts, alternativt när solpanelerna inte längre kan tillföra värme (ex vid regn).

Pris ex.
Solpanelpaket med automatisk styrning, 18m² (3st 5×1.2m paneler)

Pris 25 900kr

Skötsel

Våra solpaneler är dimensionerade för att tåla vårt skandinaviska klimat, sommar såväl som vinter!

Man skall alltid tömma systemet på vatten inför vinterhalvåret. Om man gör detta när man ändå utför vinterförberedelserna av det resterande poolsystemet, förlänger man livslängden på utrustningen avsevärt.

Solpanelpaketet innehåll:

♦    Solpaneler av UV, högtemperatur och kemikalie tålig EPDM.
♦    Manuell alternativt automatisk solpanelsstyrning
♦    Tvåvägs kulventil
♦    T-koppling, 50mm
♦    Avluftnings/tryckventil
♦    Slang och rörkopplingar 90º rör
♦    Hållare för PVC rör PVC rör, 50mm
♦     Skarvkopplingar
♦    Lim samt rengöring