Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

 

Vinterförberedelser!

>>utskriftsvänlig version

Förberedelser (Så snart badsäsongen är över.):

 • Koppla från alla ev. värmesystem kopplade till poolen.
 • Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7,2 - 7,6.
 • Kontrollera och ev. justera klorvärdet.
 • Lossa poolbelysningens lampinsatser. Låt dem flyta fritt i poolen.
 • Låt reningsverket fortsätta cirkulera vattnet, intill vattentemperaturen sjunkit till under 10°.

Nedstängning (Efter att vatten temperaturen sjunkit till under 10˚C):

 • Bottensug poolen noggrant samt rengör linern (spec. i vattenlinjen).
 • Kör en rejäl backspolning följt av rensning.
 • Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7,2 - 7,6. Följ på burken.
 • Chockklorera. Dosera enl. instruktionerna på burken. Lös Chockklor granulat i en hink ljummet vatten. OBS! Tillsätt först vatten och sedan granulatet i hinken. Tillsätt därefter lösningen försiktigt i skimmer/bräddavloppet. Ha aldrig Chockklor direkt i poolen. Ha cirkulationen igång när du chockklorerar. Låt cirkulera i ca 8-12 timmar.
 • Kontrollera pool och liner visuellt, för ev. läckor eller andra skador.
 • Töm och rengör skimmerkorg.
 • Koppla från all ström kopplad till swimmingpool och tillbehör.
 • Sänk poolens vattennivå till ca 10cm under inloppet. Dränkpump eller hävertmetod. Tänk på att det rör sig om stora vattenmängder. Fördela därför gärna vattenmängden som går ut över tid och, om möjligt, plats.
 • Lossa slangar från skimmer/inlopp samt pump och sandfilter.
 • Dränera sandfilter. Dräneringsventil i underkant. Lossa den yttre delen. Ta bort manometer och förvara denna frostfritt.
 • Lossa pump och ventilhuvud. Töm ut vatten. Förvara frostfritt.
 • Täck över sandfiltret. Lämna dräneringsventil öppen.
 • Täck över poolen med ägnat poolskydd/vinterpoolplåt. Ev. presenning skall vila mot vattenytan eller egen konstruktion som förhindrar att poolstommen belastas när snö/vattenmängder lägger sig på pooltäckningen. 

Tillbehör:

Stege

 • Lossa stege/lejdare, spola med färskvatten, torka av och förvara torrt.

Trappa

 • Området måste förses med expansionsupptagare som reducerar isbildning och irörelser. Använd ex flytande plastdunkar fyllda till ¼ med sand. Fäst dunken med ett snöre i en tyngd som förhindrar att den förflyttar sig.

Belysning

 • Lossa belysning från poolstommen. Belysningsinsatsen kan förvaras på poolbotten, med hjälp av plastpåse och tyngder (undgå plast som färgar av). Belysningsinsatsen kan också placeras vid sidan av poolen. LED lampor skall lossas från el-kabel och förvaras frostfritt.
  Viktigt! Fyll lamphuset med ex ½ liters PET flaskor (med kork) eller cellplast. Fyll upp med plastpåsar, så att flaskorna inte flyter ut.

Solpanel

 • Töm/dränera systemet. Låt dränerings ventiler stå öppna.

Värmeväxlare/El-patron

 • Töm för vatten. Om möjligt, koppla från och förvara frostfritt.

Värmepump

 • Koppla från el samt vattenslangar. Dränera/töm för vatten och täck över. Följ värmepumpens instruktioner.

Bottensug/Poolstädare och övrigt tillbehör

 • Töm ut vatten, rengör, torka och förvara frostfritt.

Rollover

 • Kan ej användas utan vinterförstärkning. Rulla ut, rengör med milt rengöringsmedel. Spola av. Låt den torka. Förvara gärna skyddat från väder och vind.

 

Kontrollera poolen regelbundet under vinterperioden.

>>utskriftsvänlig format

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips&Råd
Inspiration
Nettopool