Hem
Poolmodeller
Köpinformation
Kontakta oss
Pooltillbehör
Nettopool

Saltklorinator Zodiac TRi Expert med automatisk pH-och klorstyrning

Att ha salt i poolen ger ett  mjukt och behagligt vatten att bada i.

Salthalten påminner om den du finner i de södra delarna av Östersjön (0,4-0,5%).

 

Denna lösning är inte underhållsfri, som vissa i branschen påstår, men den är stabilare och ännu enklare att sköta, jämfört med traditionellt, manuell klorering. 

 

Saltklorinatorer TRi Expert med automatisk pH-och klorstyrning:

Saltklorinator, Zodiac TRi Expert 10
max 50m³, automatisk styrning (Dual Link) 26 200 kr
   
Saltklorinator, Zodiac TRi Expert 18  
max 80m³, automatisk styrning (Dual Link) 29 800 kr
   
Salt, 25kg pr säck
175 kr

 

Elektrolyscellen  fungerar upp till 7500 timmar.


Personer som är känsliga mot klor brukar uppleva salt-alternativet som mindre påfrestande, jämfört med bad i pool med traditionellt klor. Det skall dock sägas att det fortfarande är en klor-rening.

Det saltklorinatorn gör är att den ”spränger” NACL-molekylen (salt). CL (klor) kan sedan göra effektiv nytta med tanke på desinficeringen. Natrium och Klor hittar sedan tillbaka till varandra och bildar på nytt en molekyl. På detta vis kan man säga att det är en ”evighetsprocess”.


Man sköljer dock ut en del vatten via plaskande och backspolning. Derför måste ibland fylla på vatten. Likaledes spär regnvatten ut koncentrationen (om man inte har pooltak). Normalt så behöver man kanske fylla på salt en till två gånger per år.

1 1
 

Vår svenska sommar kan vara nyckfull. Med detta följer, naturligt nog, utmaningar för poolens kemi. Poolens klorbehov varierar stort.

Om man haft en värmebölja med 30° i skuggan och många badtimmar, så har det sannolikt dagligen behövt tillföras relativt stora mängder klor. Solens strålar och många badtimmar ”äter” klor.
Om det veckan efter regnar och är 15° i luften blir det kanske inget badande och poolen kanske även varit täckt hela tiden. Då är naturligt nog poolens klorbehov mycket lägre.

Om man då missat att avlägsna klorpucken eller glömt skruva ner produktionen på saltklorinatorn, kan man få skyhöga klornivåer. Detta är naturligt nog inte bra att bada i samt att det kan ge dyra skador på liner, poolskydd, reningsverk och tillbehör. Skador, vilka ofta inte täcks av garanti.

Om man i stället tillfört för lite klor, kan man överraskas av en alggrön pool nästa gång poolskyddet avlägsnas. Detta går förvisso att åtgärda relativt enkelt, men det tar några dagar.

Nettopool har därför valt att endast marknadsföra saltklorinatorer med autodosering. Autodoseringen läser kontinuerligt av klorhalt samt pH-värde och justerar dessa till den nivå som är kalibrerad och förinställd.

Allt i och runt poolen som kan rosta (även s k rostfritt, skruvar på trall och utemöbler etc) kan och kommer sannolikt att påverkas. Inne i poolen bör man, så långt det går, undgå detaljer i rostfritt. Garanti på vissa produkter kan påverkas om de används i en salt miljö. Kontrollera därför alltid med respektive leverantör om produkten är lämpad i kombination med saltklorinator.

Saltet kostar inte mycket, men man ska ta med i kalkylen att ”saltcellen” samt elektroder måste bytas med ett antal års frekvens.

 

Tips&Råd
Inspiration
Nettopool
NP Pooltäckning
NP Värmesystem
NP Vattenrening
  NP Poolstädare
  NP UV-filter
  NP Saltkloriator
  NP Minimaster
  NP Mätutrustning
  NP Reningsverk
NP Övrigt